Kolik můžete získat na dotaci pro FVE

60 000 Kč pro minimální instalace o výkonu 2 kWp
100 000 Kč pro minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla
10 000 Kč za každý další 1 kWp instalovaného výkonu
10 000 Kč za 1 kWh el. akumulačního systému

Co musím splnit, abych získal dotaci?

Maximální podporovaný instalovaný výkon FV systému je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci nového FV systému propojeného s distribuční soustavou. Panely lze namontovat na rodinné domy či jiné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu (např. přilehlá garáž), případně i na jiné speciální konstrukce (např. na plot).

Do kdy je možné žádat o dotaci z programu NZÚ?

Ukončení příjmu žádostí nastane nejpozději 30.6.2025, nebo v okamžiku vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků.

Mohu kombinovat více oblastí podpor dotací z programu NZÚ?

Ano, i toto je možné. Nejčastěji se jedná o kombinaci dotace na FVE a tepelné čerpadlo či dotace na FVE a elektromobilitu, resp. pořízení nabíjecí stanice tzv. wallboxu. Tento přístup se určitě vyplatí, při každé kombinaci totiž zákazník získá dotační bonus ve výši 10 000 Kč.

Jak dlouho trvá, než obdržím dotaci?

Finanční prostředky obdrží žadatel na účet až na úplném konci celého procesu instalace. Nejdřív je zákazník povinen uhradit celou kupní cenu a až následně lze požádat o výplatu finančních prostředků z již formálně schválené dotace. Běžně celý proces instalace trvá cca 6 měsíců od podpisu smlouvy až po výplatu dotace.

Pokud nemám dostatek finančních prostředků, lze o dotaci požádat?

Při žádosti o dotaci není nutné dokládat příjmy žadatele nebo něco podobného. Pro výplatu je ale nutné mít potvrzení o úhradě (v rámci instalace připravíme my).

S dotací Nová zelená úsporám jsem v minulých letech postavil rodinný dům, mohu nyní žádat o podporu na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vůz?

Ano, toto opatření je podporováno i samostatně.

Kolik můžete získat na dotaci pro FVE

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.

Mohou o dotaci požádat bytová družstva?

V programu Nová zelená úsporám je hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Nerozlišuje se právní forma žadatele, a dotaci mohou získat jak bytová družstva a společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (SVJ), tak i fyzické a právnické osoby.

Jak žádat o dotaci když v bytovém domě je více vchodů s vlastními ČP?

O dotaci lze žádat samostatně pro každé číslo popisné – část domu se samostatným číslem popisným je považována za samostatný bytový dům.

Jak doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Stačí, když je PENB evidován v databázi ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této databáze přidávají informace energetičtí specialisté, kteří PENB vystavují.

Je možné získat dotace na pozemní fotovoltaické instalace?

Fotovoltaický systém by měl být umístěn přednostně na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely – je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.

Jak vysokou dotaci můžeme získat?

Dotaci můžete získat, a to až do výše 50 % z uznatelných nákladů. Výše dotace se potom odvíjí od ceny instalace. I s tím vám dokážeme pomoci.

Co když jsou společně v baráku byty i nebytové prostory? Jak je to s dotacemi?

Dotaci získají ve chvíli, kdy je podlahová plocha obytných prostor alespoň 50 %.

Kolik můžete získat na dotaci pro FVE

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Z jakých programů mohou firmy a podnikatelé dotace čerpat?

Od 22.3.2022 je možné podat žádost o podporu z Národního plánu obnovy. Dále je možné získat alespoň část finančních prostředků na realizaci fotovoltaického systému ještě z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Mohou o dotaci požádat i firmy, které vlastní nemovitosti?

V programu Nová zelená úsporám je hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Nerozlišuje se právní forma žadatele, dotaci tak mohou získat i fyzické a právnické osoby (v těchto případech většinou uplatňujeme podmínky veřejné podpory).

Jak doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Stačí, když je PENB evidován v databázi ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této databáze přidávají informace energetičtí specialisté, kteří PENB vystavují.

Je možné získat dotace na pozemní fotovoltaické instalace?

Fotovoltaický systém by měl být umístěn přednostně na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely – je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.

Kolik můžete získat na dotaci pro dobíjecí stanici

15 000 Kč na instalaci dobíjecí stanice pro RD
(Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.)
25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod pro BD / SVJ
(Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě. Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.)

Dotaci na instalaci dobíjecího bodu pro elektromobil lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Kolik činí dotace na dobíjecí stanici?

Dotace na všechny nabíjecí stanice postavené od 1.1.2021 je ve výši maximálně 50 % nákladů. Maximální podpora zároveň nesmí překročit 30 000 Kč na nabíjecí stanici, pokud patří k rodinnému domu, a maximálně 45 000 Kč, pokud patří k bytovému domu.

Kolik dobíjecích stanic může mít rodinný nebo bytový dům dohromady?

Rodinný dům má nárok na dotace na dvě nabíjecí stanice. Bytový dům může dostat příspěvek na postavení tolika nabíjecích stanic, kolik je v domě bytových jednotek.

Je možné žádat o dotaci na již postavenou dobíjecí stanici?

Ano, pokud spadají do časového období programu, tedy pokud byly koupené a nainstalované až po 1.1.2021.

S programem Nová zelená úsporám jsem postavil rodinný dům, mohu nyní žádat o dotaci na dobíjecí stanici?

Ano, toto opatření je podporováno i samostatně.

Na co si dát pozor před vyřízením dotace na dobíjecí stanici?

Jednou z nejdůležitějších podmínek je chytré řízení dobíjecí stanice, které zajistí variabilní výkon. V praxi to znamená, že pokud má budova zrovna velký odběr (sporák, pračka, čerpadlo), nabíječka sníží nabíjecí proud tak, aby nedošlo k spadnutí jističe. Nestačí tak vybrat jakoukoliv nabíjecí stanici, a je potřeba zajistit speciální typ elektroměru, který s ní bude komunikovat.

Podmínky dotací na FVE

Nové znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na 200 000 Kč (s maximálním pokrytím 50 % celkových výdajů).
V případě, že žijete v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji je dotace navýšena o 10 % – maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy 220 000 Kč. Nově je možné žádat o dotaci také na trvale obývané rekreační objekty.

Dotace na FVE bez omezení počtu panelů

Nově si můžete na střechu umístit tolik panelů, kolik se jich vám tam vejde, jelikož velikost střešní fotovoltaiky už nemá horní limit určený spotřebou. Limitovaná je pouze finanční podpora, která končí na instalovaném výkonu 10 kWp. Za další kWp nad tento limit podporu nedostanete, ale neznamená to, že by větší instalace nebyla dovolena. Stejně jako u dosavadního znění NZÚ, i v nových podmínkách zůstává nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace. Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory a tím podporu ještě navýšit.

Dotace na dobíjecí stanice

Dotace na fotovoltaiku v roce 2022 je možné kombinovat například s dotací D.4 Instalace dobíjecích stanice pro elektromobil. Za instalaci wallboxu k dobíjení elektromobilu máte nárok na příspěvek 30 000 Kč (podmínkou přitom není vlastnictví elektromobilu) a nadto ještě dostanete zmíněných 10 000 Kč jako bonus za kombinaci.