Co je to vlastně FVE?

FVE je zařízení, které se skládá z několika spolupracujících komponent. Ve zkratce takovýto systém přeměňuje sluneční energii na energii elektrickou, kterou dále využíváte ve svých zásuvkách, ukládáte ji do baterií pro pozdější využití nebo jí případně ohříváte vodu v bojleru.

Proč bych si měl pořídit fotovoltaiku?

S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Jako bonus vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Návratnost investice je velmi individuální. Do výpočtu návratnosti vstupuje velké množství faktorů, které ji ovlivňují, zejména cena energie, dotace nebo zvolená varianta akumulace nespotřebované energie. Nicméně pro lepší orientaci ohledně konkrétní ceny vhodného řešení přímo pro vás vyplňte formulář a my se vám ozveme. Obecně se dá říct, že obvykle se doba návratnosti fotovoltaiky pohybuje mezi 6 a 12 roky.

Jaká je životnost fotovoltaické elektrárny?

Životnost systému je velmi dlouhá. Fotovoltaika se skládá z několika různých komponent, které mají odlišnou dobu záruky či životnosti. Fotovoltaické panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30–35 let. Baterie vám díky sofistikovanému řídicímu systému vydrží minimálně 16 let.

Panely již mám na střeše, jak to bude s likvidací?

V ceně námi dodávaných panelů je již zahrnuta částka za ekologickou likvidaci panelů, kterou standardně platí distributor panelů. Po uplynutí doby jejich životnosti budou muset příslušné sběrné dvory tyto panely odebrat a zrecyklovat.

Mám zájem o fotovoltaiku, ale nemám dostatečné finanční prostředky na pořízení bateriového systému, nabízíte i levnější řešení?

Ano, pokud klient nemá dostatečné finanční zdroje anebo nepreferuje bateriové uložiště, montujeme také fotovoltaiku s akumulací přebytků do teplé vody, což představuje nejdostupnější variantu vlastního zdroje výroby elektrické energie. Díky tomuto řešení získáte teplou vodu ohřátou „zadarmo“ v průběhu 6–7 měsíců v roce, a navíc uspoříte další náklady na elektřinu spojené s běžícími spotřebiči v domě v průběhu dne, kdy systém vyrábí. U tohoto řešení doporučujeme „přizpůsobit“ se FVE a spouštět spotřebiče, jako jsou pračka, myčka či sušička, kvůli maximalizaci využití energie z fotovoltaiky a dosažení požadované úspory s odloženým startem.

Na jakou střechu lze namontovat FV panely?

Panely lze instalovat na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely nemontujeme na krytinu z vláknocementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech instalujeme na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.

Mám starší střešní konstrukci, jaké je zatížení střechy FV panely?

Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech doporučujeme udělat statické posouzení střešní konstrukce. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem činí cca 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a dle sklonu panelů, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2.

Mám střechu orientovanou na východ a západ, vyplatí se mi fotovoltaika?

Ano, panely lze orientovat téměř na všechny světové strany. Výjimkou je sever, kam panely nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je samozřejmě ideální jižní orientace. Nicméně kombinace východu a západu rozloží výrobu elektrárny do celého dne, což pro většinu domácností může být vzhledem ke spotřebě, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách, i výhodné.

Slyšel jsem, že hasiči nechtějí hasit dům, na kterém jsou panely, co je na tom pravdy?

Hasičský záchranný sbor ČR má povinnost hasit jakýkoliv objekt, ať má umístěné panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují maximální bezpečnost systému a jeho odpojení/vypnutí. U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném objektu nachází fotovoltaika. Od 1.1.2020 jsou všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO (hromadné dálkové ovládání), díky kterému může provozovatel distribuční soustavy na dálku elektrárnu vypnout anebo lze v odběrném místě jedním jističem ručně vypnout celý systém.

Jak velkou plochu zabere typická instalace FV systému?

Průměrná velikost našich systémů, které jsou instalovány u našich klientů, dosahuje instalovaného výkonu cca 5 kWp, což odpovídá 14 panelům o výkonu 360 Wp. Těchto 14 panelů zabere na střeše přibližně 27 m2 plochy.

Jaká je optimální velikost baterií?

Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti fotovoltaiky. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.

Kde je nejlepší umístit baterie?

Ideální je, pokud je bateriový systém umístěn v technické místnosti nebo garáži objektu s minimální vlhkostí a prašností. Hlučnost systému při plném výkonu je cca 45 dB a z tohoto důvodu nedoporučujeme umisťovat Battery Box do místností určených k bydlení. Teplota v technické místnosti anebo garáži by neměla klesnout pod 0 °C. Pro maximalizaci životnosti systému doporučujeme udržovat v místnosti, kde bude ČBB, stálou teplotu.

Je možné kdykoliv v budoucnu velikost baterií rozšířit nebo vyměnit nefunkční baterii?

Ano, kdykoliv po instalaci je možné přidat další bateriové moduly, a to buď přidáním dalších baterií do zařízení, nebo připojením externího bateriového banku. Pokud některý z bateriových modulů přestane fungovat, lze jej vyměnit za nový, mění se pouze nefunkční bateriový modul. Maximální velikost baterií včetně přídavného bateriového banku na jeden Battery Box činí 19,2 kWh.

Co budu dělat s bateriemi po uplynutí jejich životnosti?

Nefunkční baterie je zapotřebí zlikvidovat, tzn. odvézt na sběrné místo, kde se postarají o jejich ekologickou likvidaci. O životnost baterií není třeba se obávat, baterie jsou navrženy minimálně na 16letý provoz, který je díky sofistikovanému řídicímu systému dodržen anebo může být i prodloužen.

Dokáže systém zálohovat objekt v případě výpadku sítě?

Systém dokáže při přerušení dodávky elektrické energie automaticky v řádu milisekund zahájit funkci nouzového režimu. Doba, po kterou dokáže „živit“ spotřebiče v dané domácnosti, závisí na velikosti bateriového uložiště a na množství a energetické náročnosti spotřebičů v objektu.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Většinou to bývá tak 4–7 let. Záleží také na řadě dalších vlastností, především na velikosti FVE, množství a řízení proudu nebo třeba počet bytů v domě.

Jaký je rozdíl mezi solárním kolektorem a solárním panelem?

Solární kolektory využívají jednoduchého principu zadržení tepla ze slunce. Sluneční paprsky předají teplo kolektoru, a ten ho použije na ohřev vody. Solární fotovoltaické panely využívají fotovoltaického jevu a přetváří elektromagnetickou energii na elektrickou.

Jaké jsou podmínky pro instalaci FVE?

Fotovoltaika se instaluje na střechu, která musí být v pořádku. K instalaci je nutné mít statický posudek, který Vám zařídíme.

Dá se vyrobená elektřina využít pro běžnou spotřebu v bytových jednotkách?

Elektřina se používá zcela běžně bez jakékoli změny díky společnému odběrnému místu.

Musí se odběrná místa sloučit?

Ne podmínečně, nicméně je to zásadní pro to, aby vyrobená elektřina mohla být spotřebovávána v jednotlivých bytech. Bez společného odběrného místa můžete vyrobenou energii využít jenom ve společných prostorách domu - chodby a pod. Sloučením ušetříte na poplatcích za jističe a elektroměry a bytový dům má lepší možnosti získat výhodnější cenu energie dodávané ze sítě.

Pro sloučení odběrných míst je nutný souhlas všech nájemníků?

Musí souhlasit minimálně 90 % všech vlastníků bytových jednotek. Kdo by nesouhlasil, musí si ponechat separátní přípojku. Nesouhlasit se sloučením je ale pro vlastníka finančně nevýhodné, protože se bude účastnit peněžně ve společném rozpočtu, ale nebude mít žádné výhody z FVE.

Jak se dá urychlit proces instalace?

K jednání s distributory a zavedení společného odběrného místa je třeba mít předem podepsaný souhlas majitelů bytových jednotek, kterých se to týká (v nejlepším případě tedy všech v domě). Ze zkušeností víme, že právě získání těchto podpisů trvá nejdéle. Proto doporučujeme, abyste se sháněním podpisů začali co nejdříve.

Lze se k systému FVE připojit později?

Ano, ale musí se uhradit připojovací poplatek za separátní vedení a případné stavební úpravy, bez možnosti čerpat úsporu jako ostatní vlastníci, což je výrazně nevýhodné.

Dá se FVE instalovat nezávisle nebo společně pro více částí domu (více vchodů)?

Ano, jde to i tak.

Co když někdo nebude elektřinu platit?

Je to stejné jako v případě účtů za vodu nebo teplo. Jednak je možné odběr odpojit, aby dluh nenarůstal, a také pak dluh vymáhat, aby byl odběr opět připojen.‍

Jak probíhá výměna elektroměrů?

Výměna elektroměrů bude probíhat v jeden den po domluvě s distributorem. V tento den odplombuje a odmontuje svoje elektroměry, aby se mohly nainstalovat podružné elektroměry.

Jak se bude řešit přetok v dopoledních hodinách?

Přetoky se posílají do sítě. Celý systém bude dimenzován tak, aby docházelo k co nejmenším přetokům.

Je baterie zabezpečena proti vzplanutí?

Akumulátor vždy obsahuje tzv. BMS (battery management system), který se stará o to, aby články odpojil od střídače a vyhlásil poruchu, když se budou parametry lišit od těch doporučených provozních (teplota, napětí apod.)

Jak je baterie velká a kam se dává?

Velikost akumulátoru závisí na velikosti fotovoltaiky (zhruba jde o velikost ledničky). Umisťuje se do vnitřních prostorů, sklepa, technické místnosti atp. Vhodné umístění je lepší konzultovat s BD.

Jaká je na baterii záruka?

Záruka na baterii je 10 let, nebo garance 6 000 cyklů.Mohu si služby Domů sobě pořídit i pro jednotlivý byt?Naše služba je vyladěná tak, aby co nejlépe splňovala potřeby bytových domů. Je tedy určena pro Sdružení vlastníků či Bytová družstva. Pro jednotlivý byt si ji tedy pořídit nelze.

Jaké podmínky musí bytový dům splňovat k instalaci fotovoltaické elektrárny?

Fotovoltaika se zpravidla instaluje na střechu, takže ta musí být v pořádku. Před hlasováním na shromáždění vlastníků SVJ je proto nutné mít statický posudek, který zařídíme.
Rádi bychom vás upozornili, že pokud počítáte s rekonstrukcí střechy v blízké době, není vhodné aktuálně na váš bytový dům fotovoltaiku instalovat.

Vyúčtování nám zajišťuje správní firma, je to problém?

Vyúčtování typicky sestává ze tří úloh. 1. odečet v technických jednotkách 2. přepočet do nákladu v Kč a 3. zohlednění záloh a výpočet finálního doplatku/nedoplatku.

Kolik mohu získat pomocí dotací?

V současnosti je možnost z dotačního programu Nová zelená úsporám získat až 50 % z celkové investice.

Jaké procento vlastníků musí souhlasit se schválením investice?

Záleží na tom, jak to máte ošetřené ve stanovách vašeho SVJ. U odhlasování investice musí dát svůj souhlas 50 % nebo ⅔ přítomných. Aby schůze byla usnášeníschopná, musí se účastnit nadpoloviční většina.

Může SVJ distribuovat elektřinu v rámci domu bez licence?

Vzhledem k tomu, že dodávka elektřiny do jednotlivých bytových jednotek nebude prováděna s podnikatelským záměrem (jedná se o prostý přeprodej elektřiny od SVJ jednotlivým vlastníkům bytů v souhrnné výši stejné, jako je nákup od dodavatele a za stejnou cenu), nýbrž primárně za účelem uspokojování potřeb dotčených subjektů, nemá tato činnost podnikatelský charakter a není k ní třeba mít licenci.

Jak dlouho trvá zprovoznění fotovoltaické elektrárny?

Od hlasování jde o 4–6 měsíců. Samotná instalace na střechu pak zpravidla nezabere déle než týden.

Jak mohu urychlit celý proces instalace?

K jednání s distributory energií a zavedení společného odběrného místa je třeba mít podepsaný souhlas majitelů bytových jednotek, kterých se to týká (v nejlepším případě tedy všech v domě, jak vysvětlujeme v následujících dvou otázkách). Ze zkušeností víme, že právě získání těchto podpisů trvá nejdéle. Proto doporučujeme, abyste se sháněním podpisů začali co nejdříve.

Je sloučení odběrných míst nutné?

Ano, i ne. Není to podmínka pro fungování fotovoltaiky, ale je zásadní pro to, aby vyrobená elektřina mohla být spotřebovávána v jednotlivých bytech. Bez společného odběrného místa můžete vyrobenou energii využít jenom ve společných prostorách domu. Sloučení odběrných míst má navíc další výhody. Ušetříte na poplatcích za jističe a elektroměry. Navíc bytový dům jako celek má lepší možnosti zařídit výhodnější cenu elektrické energie dodané ze sítě.

Musí se sloučením odběrných míst souhlasit všechny byty v domě?

Se sloučením odběrných míst musí souhlasit ideálně 90–100 % všech vlastníků bytových jednotek. Každému, kdo nebude souhlasit, bude nutné ponechat separátní vedení. Každopádně nesouhlasit se sloučením je finančně nevýhodné, protože byt se bude účastnit investičně (investice je placená ze společného rozpočtu), ale odmítne tím veškeré výhody, které by z toho mohl mít.

Jak se bude řešit. když někdo nebude za spotřebovanou elektřinu platit?

Stejně jako v případě účtů za vodu nebo teplo. Jednak je možné (za předpokladu dodržení zákonných požadavků, ale s tím vám pomůžeme) odběr odpojit, aby dluh nenarůstal, a také pak dluh vymáhat, aby byl odběr opět připojen. Navíc s naším systémem lze provést odpojení i na dálku, přes aplikaci.

Budeme mít pořád vlastního dodavatele?

Ano, celé SVJ bude mít jednoho dodavatele, kterého si může vybrat.

Jak se řeší volba dodavatele při SOM? Každý majitel nemovitosti má právo vybrat si svého dodavatele.

Při sloučení odběrných míst vystupujete jako jeden odběratel, budete mít tedy jen jednoho dodavatele, se kterým uzavírá smlouvu SVJ. Díky velikosti odběru bude mít SVJ výhodnější cenu, než má jednotlivec.

Můžete vyměnit elektroměr? Kdo je pak jeho vlastníkem?

Ano, můžeme. Při realizaci jsme v kontaktu s distributorem, jenž je vlastníkem původních elektroměrů. Vyměníme je za podružné, které budou ve vlastnictví SVJ.

Vznikají vibrace nebo hluk od panelů?

Ne, konstrukce je pevná, není rotační, tudíž nemůžou vznikat žádné vibrace.

Zůstanou jističe u bytů? Budete něco dělat v bytě?

Ne, do jednotlivých bytů vůbec nepotřebujeme. Dálkové odečty, bezpečnostní systémy: Ano, v případě dálkových odečtů tepla a vody nebo bezpečnostních čidel musíme v jednotlivých bytech nainstalovat potřebná zařízení.

Jak funguje FVE v zimě?

Během zimy elektrárna vyrobí méně elektřiny než v létě (funguje cca na 30 % celkového instalovaného výkonu). Nicméně i přesto se investice do fotovoltaické elektrárny vyplatí. Využívají totiž světelnou složku slunečního záření, která je nezanedbatelná i během zimních měsíců. Panely tak produkují energii i v době, kdy slunce svítí podstatně kratší dobu a je níže. Obecně lze říci, že v podmínkách České republiky vyrobí solární panely o výkonu 1 kWp přibližně 1000 kWh za rok. FVE na bytovém domě většinou vystačí na výrobu zhruba 30–35 % celkové spotřeby elektřiny v domě. Společně s úsporou za společné odběrné místo to vytváří okamžitou úsporu cca 40–45% na účtech za elektřinu.

Když vypadne proud, pracuje střídač? Je napojený na baterii, nebo FVE přestane vyrábět úplně?

Když dojde k výpadku EE z distribuční soustavy a pokud není střídač s baterií, tak vypne a přestane vyrábět. Pokud má baterii, tak může fungovat v tzv. ostrovním režimu.

Jak vlastně celý systém funguje?

Když je tma a panely negenerují elektřinu, tak jede spotřeba bytů jako dosud (podle poskytovatele elektrické energie, např. PRE). Když svítí slunce a panely generují elektřinu, tak část spotřeby bytu jde jako dosud a část z panelu/akumulátoru.

Vyřídíte za nás papírování?

Ano, veškerou administrativu s vaším souhlasem vyřídíme.

Kdo bude dělat rozúčtování?

SVJ/BD nebo správcovská firma, která dělá rozúčtování pro SVJ/BD nyní.

Nebudeme mít sankce za zrušení stávající smlouvy?

Při zániku odběrného místa, což je tento případ, se neplatí žádný poplatek, ani sankce. Přirovnat se to dá ke stěhování nebo prodeji bytu.

Obsahuje smlouva garanci na účinnost panelů?

Délka záruky záleží na použitém panelu. Panely, které používáme nejčastěji, mají od výrobce záruku 80 % výkonu po dobu 25 let. V každém případě je záruka uvedena ve smlouvě.

Jak je to s dotací, postaráte se o veškeré papírování na klíč? Budete přítomni v případě kontroly ze strany úřadu/EU?

Ano, vyřídíme celý proces. Cena za vyřízení je rovnou součástí nabídky. Celý projekt je od začátku koncipován tak, aby splňoval veškeré podmínky přidělení dotace.

Jak je to s instalací FVE v památkově chráněných oblastech?

V památkově chráněných oblastech lze instalovat FVE jenom s povolením – s tím umíme pomoci.

Jaké je procentuální rozdělení úspor z FVE a SOM?

Přibližně 40 % SOM a 60 % FVE.

Jak se u solární elektrárny počítá návratnost?

Rozlišujeme prostou a čistou návratnost. My pracujeme s čistou – vypočítáme ji následovně: od celkové roční úspory, kterou vám přinese vyrobená elektrická energie a SOM, odečteme roční náklady na provoz.

Co je to vlastně FVE?

FVE je zařízení, které se skládá z několika spolupracujících komponent. Ve zkratce takovýto systém přeměňuje sluneční energii na energii elektrickou, kterou dále využíváte ve svých zásuvkách, ukládáte ji do baterií pro pozdější využití nebo jí případně ohříváte vodu v bojleru.

Proč bych si měl pořídit fotovoltaiku?

S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Jako bonus vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Návratnost investice je velmi individuální. Do výpočtu návratnosti vstupuje velké množství faktorů, které ji ovlivňují, zejména cena energie, dotace nebo zvolená varianta akumulace nespotřebované energie. Nicméně pro lepší orientaci ohledně konkrétní ceny vhodného řešení přímo pro vás vyplňte formulář a my se vám ozveme. Obecně se dá říct, že obvykle se doba návratnosti fotovoltaiky pohybuje mezi 6 a 12 roky.

Jaká je životnost fotovoltaické elektrárny?

Životnost systému je velmi dlouhá. Fotovoltaika se skládá z několika různých komponent, které mají odlišnou dobu záruky či životnosti. Fotovoltaické panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30–35 let. Baterie vám díky sofistikovanému řídicímu systému vydrží minimálně 16 let.

Panely již mám na střeše, jak to bude s likvidací?

V ceně námi dodávaných panelů je již zahrnuta částka za ekologickou likvidaci panelů, kterou standardně platí distributor panelů. Po uplynutí doby jejich životnosti budou muset příslušné sběrné dvory tyto panely odebrat a zrecyklovat.

Mám zájem o fotovoltaiku, ale nemám dostatečné finanční prostředky na pořízení bateriového systému, nabízíte i levnější řešení?

Ano, pokud klient nemá dostatečné finanční zdroje anebo nepreferuje bateriové uložiště, montujeme také fotovoltaiku s akumulací přebytků do teplé vody, což představuje nejdostupnější variantu vlastního zdroje výroby elektrické energie. Díky tomuto řešení získáte teplou vodu ohřátou „zadarmo“ v průběhu 6–7 měsíců v roce, a navíc uspoříte další náklady na elektřinu spojené s běžícími spotřebiči v domě v průběhu dne, kdy systém vyrábí. U tohoto řešení doporučujeme „přizpůsobit“ se FVE a spouštět spotřebiče, jako jsou pračka, myčka či sušička, kvůli maximalizaci využití energie z fotovoltaiky a dosažení požadované úspory s odloženým startem.

Na jakou střechu lze namontovat FV panely?

Panely lze instalovat na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely nemontujeme na krytinu z vláknocementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech instalujeme na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.

Mám starší střešní konstrukci, jaké je zatížení střechy FV panely?

Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech doporučujeme udělat statické posouzení střešní konstrukce. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem činí cca 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a dle sklonu panelů, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2.

Mám střechu orientovanou na východ a západ, vyplatí se mi fotovoltaika?

Ano, panely lze orientovat téměř na všechny světové strany. Výjimkou je sever, kam panely nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je samozřejmě ideální jižní orientace. Nicméně kombinace východu a západu rozloží výrobu elektrárny do celého dne, což pro většinu domácností může být vzhledem ke spotřebě, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách, i výhodné.

Slyšel jsem, že hasiči nechtějí hasit dům, na kterém jsou panely, co je na tom pravdy?

Hasičský záchranný sbor ČR má povinnost hasit jakýkoliv objekt, ať má umístěné panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují maximální bezpečnost systému a jeho odpojení/vypnutí. U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném objektu nachází fotovoltaika. Od 1.1.2020 jsou všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO (hromadné dálkové ovládání), díky kterému může provozovatel distribuční soustavy na dálku elektrárnu vypnout anebo lze v odběrném místě jedním jističem ručně vypnout celý systém.

Jak velkou plochu zabere typická instalace FV systému?

Průměrná velikost našich systémů, které jsou instalovány u našich klientů, dosahuje instalovaného výkonu cca 5 kWp, což odpovídá 14 panelům o výkonu 360 Wp. Těchto 14 panelů zabere na střeše přibližně 27 m2 plochy.

Jaká je optimální velikost baterií?

Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti fotovoltaiky. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.

Kde je nejlepší umístit baterie?

Ideální je, pokud je bateriový systém umístěn v technické místnosti nebo garáži objektu s minimální vlhkostí a prašností. Hlučnost systému při plném výkonu je cca 45 dB a z tohoto důvodu nedoporučujeme umisťovat Battery Box do místností určených k bydlení. Teplota v technické místnosti anebo garáži by neměla klesnout pod 0 °C. Pro maximalizaci životnosti systému doporučujeme udržovat v místnosti, kde bude ČBB, stálou teplotu.

Je možné kdykoliv v budoucnu velikost baterií rozšířit nebo vyměnit nefunkční baterii?

Ano, kdykoliv po instalaci je možné přidat další bateriové moduly, a to buď přidáním dalších baterií do zařízení, nebo připojením externího bateriového banku. Pokud některý z bateriových modulů přestane fungovat, lze jej vyměnit za nový, mění se pouze nefunkční bateriový modul. Maximální velikost baterií včetně přídavného bateriového banku na jeden Battery Box činí 19,2 kWh.

Co budu dělat s bateriemi po uplynutí jejich životnosti?

Nefunkční baterie je zapotřebí zlikvidovat, tzn. odvézt na sběrné místo, kde se postarají o jejich ekologickou likvidaci. O životnost baterií není třeba se obávat, baterie jsou navrženy minimálně na 16letý provoz, který je díky sofistikovanému řídicímu systému dodržen anebo může být i prodloužen.

Dokáže systém zálohovat objekt v případě výpadku sítě?

Systém dokáže při přerušení dodávky elektrické energie automaticky v řádu milisekund zahájit funkci nouzového režimu. Doba, po kterou dokáže „živit“ spotřebiče v dané domácnosti, závisí na velikosti bateriového uložiště a na množství a energetické náročnosti spotřebičů v objektu.

Jaký výkon u stanice zvolit?

Výkon nabíjecí stanice je určován rychlostí toku proudu ze sítě do akumulátorů elektroauta. Teoreticky dvakrát výkonnější nabíjecí stanice zkrátí nabíjecí čas na polovinu - pokud elektromobil je schopen elektřinu tak rychle absorbovat a ukládat do baterie. Je nezbytné znát maximální výkon palubní nabíječky vašeho elektromobilu.

K čemu slouží technologie Load Balancing?

Pokud si pořídíte silnou a výkonnou dobíjecí stanici, může nastat situace, že budete odebírat tolik energie, že na spotřebiče v domácnosti, jako pračka, vysavač, mixér a pod. už žádná nezbude. Technologie Load balancing to řeší tak, že nepřetržitě sleduje odběr energie domácnosti a podle toho snižuje nebo zvyšuje výkon dobíjecí stanice tak, aby výsledná hodnota odběru nepřesáhla kapacitu jističe.

Je rozdíl mezi nabíječkami v režimu stejnosměrný a střídavý proud?

V podstatě je rozdíl pouze v rychlosti dobíjení. Jestli potřebujete dobíjecí stanici k domu nebo garáži, stačí vám menší a levnější AC dobíječka na střídavý proud. Pokud potřebujete mít možnost rychlého dobití elektromobilu (např. hotely, pumpy, nemovitosti), je vhodnější profi DC dobíjecí stanice na stejnosměrný proud. Ne všechny elektromobily mají ovšem schopnost dobíjení z DC nabíječek, některé jsou konstruovány pouze pro nabíjení stejnosměrným proudem. Nicméně nabíječky se střídavým proudem dokáží nabíjet i stejnosměrným.

Dá se použít FVE k nabíjení elektromobilu?

Ano, jakoukoliv naší dobíjecí stanici lze připojit do rozvodu s FVE a nechat dobíjet elektromobil solární energií.

Je lepší zvolit jednofázové nebo třífázové dobíjení?

Jestli máte v domácnosti tři fáze a váš elektromobil podporuje třífázové dobíjení, je to samozřejmě ta lepší varianta - je výkonnější a rychlejší.

Lze připojit nabíječku do internetu?

Ano, hodně nabíjecích stanic je možné připojit buď pomocí LAN sítě, Wi-Fi nebo přes datovou SIM kartu. Výhodou připojení k internetu je, že lze nejen sledovat info o nabíjení odkudkoliv, třeba z mobilu či notebooku, ale také ovládat a regulovat nabíjecí výkon a další funkce nabíječky.