NZÚ Light je státní program dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se používá v domě, přebytky se vrací do distribuční sítě.

Jak vysokou můžete získat dotaci?

90 000 Kč na solární fotovoltaický ohřev vody

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou. Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light.

Kdo může žádat o dotaci

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
Pozor! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Za jakých podmínek získáte dotaci

Podrobné podmínky dotace jsou uvedeny v dokumentech níže.
NZÚ Light – Závazné pokyny pro žadatele
NZÚ Light – Odborný posudek
NZÚ Light – Zpráva o instalaci OZE
NZÚ Light – Zpráva o provedených opatřeních

Časté dotazy

Dají se panely FVE umístit na budově s jiným číslem popisným, než odběrné místo?

Ano, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.

Mohu získat dotace na pozemní fotovoltaické instalace?

Pokud není možné umístit FVE na střechu, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi na vhodné nosné konstrukci.

Lze zažádat o dotaci v programu NZÚ 2021+ na výměnu měniče za hybridní a dodatečnou instalaci baterií u FVE, na kterou již v rámci toho programu byla dotace čerpána?

Ne, v programu NZÚ 2021+ obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.

V domě s FVE a plynovým vytápěním a ohřevem vody chci vyměnit současný zásobník teplé vody (ohřev plyn) za kombinovaný (v létě ohřev z přebytků FVE, v zimě plyn). Podle dotační kalkulačky by měla být kapacita zásobníku vody 287 l. Je možné pořídit menší zásobník?

Chcete-li využít na ohřev vody FVE, musíte splnit požadavek na velikost zásobníku vody stanovený Závaznými pokyny pro žadatele.

Při rekonstrukci rodinného domu chceme zažádat o dotace na zateplení, FVE, tepelné čerpadlo a dešťovku. Potřebujeme vzhledem ke kombinaci opatření jednoho specialistu, nebo nám můžou projekty zpracovat jednotlivé realizační firmy?

V zásadě není nutné, aby celkový projekt zpracovával jeden specialista. V případě, kdy na sebe jednotlivá opatření navazují, jako například využívání přebytků elektřiny pro tepelné čerpadlo, je ale vhodnější, aby projekt na instalaci a propojení FVE a tepelného čerpadla zaštiťoval jeden specialista.

Lze čerpat dotaci na výměnu starého kotle v podoblasti C1 a zároveň dotaci pro pořízení FVE z podoblasti C3?

Kombinace dotace z C1 a C3 je možná. Je ale vyloučeno žádat o dotaci na variantu Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému a současně o dotaci na variantu Fotovoltaika s efektivním využitím tepelného čerpadla, protože žadatel by získal výhodnější podporu na spolupráci tepelného čerpadla s fotovoltaikou dvakrát. Ostatní kombinace jsou možné.